/system/_owners/cqykd/_webprj/basecomponent/logo2.jpg  
 
 
  当前位置:首页  教学科研  

 
2015-2016学年第1学期考试日程安排表(正式版)
发布时间:2016-01-06 浏览次数:

    各位老师,请大家认真查看自己所监考的时间和教室。

2015-2016学年第1学期考试日程安排表(正式版).xls

关闭窗口

 

 

 

 

Copyright © 2012 All Rights Reserved
版权所有 ©

/ 地址:重庆市渝中区医学院路1号 / 邮政编码:400016